iskani niz: 
  Domov Predstavitev Občina Turizem ŽupanCerkve in župnije

ADERGAS

 

Cerkev Marijinega oznanjenja

Leta 1238 je ob tej kapeli nastal samostan Dominikank. To baročno stavbo krasi sedem oltarnih slik znamenitega avstrjskega baročnega slikarja Johanna Martina Schmidta iz Kremsa. Najznamenitejša umetnina v cerkvi je romanski božjepotni kip Marije z Jezusom, ki ima svoje stalno mesto v glavnem oltarju med tronom in tabernakljem. Je najstarejši Marijin kip na Slovenskem. Na koru visijo štiri slike Marijinega življenja, ki so delo slikarja Valentina Metzingerja, pod cerkvijo pa se nahajajo znamenite „katakombe".

 

Župnija Velesovo

Adergas 1

 

4207 Cerklje na Gorenjskem

 

AMBROŽ

 

Podružna cerkev

 

LAHOVČE

 

Cerkev sv. Florjana

 

Cerkev sv. Florijana v Lahovčah se v starejših virih ne omenja, čeprav je bila vas naseljena že v antiki. Gotski prezbiterij je izgubil svoje notranje značilnosti leta 1649, ko so ga baročno obokali, zunanje pa pred nekaj leti. Baročna ladja je bila leta 1698 na novo postavljena in obokana. V cerkvi sta dve sliki Štefana Šubica v atikah stranskih oltarjev, ostala oprema pa je novejša.

 

CERKLJE NA GORENJSKEM

 

Cerkev Marijinega vnebovzetja

 

Župnija Cerklje na Gorenjskem

Trg Davorina Jenka 14

 

4207 Cerklje na Gorenjskem

 

Župnijska cerkev Marije vnebovzete je največja cerkev v cerkljanski občini. Stoji na dominantnem mestu v središču vasi, kjer je po mnenju zgodovinarjev prva cerkev stala že v 9. stoletju. V začetku 13. stoletja sta ob Marijini cerkvi stali še manjši cerkvi, in sicer cerkev sv. Tomaža in cerkev sv. Mihaela. Slednja naj bi se domnevno porušila ob potresu leta 1511, ki je Cerklje močno prizadel. Tomaževo kapelo pa so podrli hkrati s staro Marijino cerkvijo. Sedanjo mogočno farno cerkev so zgradili v letihleta 1818-19 pa so dozidali se prezbiterij. Glavni oltar te cerkve je eno najbogatejših poznobaročnih stvaritev na Gorenjskem.

Avtor tega ni znan, plastike pa so delo mojstra, ki se je zgledoval pri Francescu Robbu . Delavniška varianta trona glavnega oltarja je slika Leopolda Layerja Marijino vnebovzetje.Tudi sv. Uršula in sv. Notburga na zadnjih stranskih oltarjih sta Layerjevi . Križev pot in slika nadangela Mihaela v zadnjem desnem stranskem oltarju sta delo domačina Ivana Franketa. Freske na kupolah prezbiterija in ladje pa so delo Matije Koželja.

 

ČEŠNJEVEK

 

Cerkev sv. Duha

 

Cerkev sv. Duha v Češnjevku je bila pozidana leta 1833 in je ena mlajših v cerkljanski občini. Prvotna cerkev je bila pozidana leta 1535, od katere pa je ostal samo zvonik. Vsi trije oltarji so delo domačina Aleša Janežiča, vendar pa je bil glavni kasneje predelan.

 

DVORJE

 

Podružnična cerkev sv. Miklavža (Nikolaja)

 

Današnja cerkev svetega Miklavža v Dvorjah je nastala leta 1755, čeprav se prvič omenja že okoli leta 1485. Glavni oltar je nastal v preteklem stoletju, od starega pa je ostala slika sv. Miklavža med 14 pomočniki v sili baročnega slikarja Antona Čebeja. Cerkev se ponaša tudi s slikami slikarja Metzigerja. Stranska oltarja iz leta 1656 sta najstarejša v občini in sta prišla sem iz stare velesove cerkve, ko so jo leta 1765 podrli.

 

GRAD

 

Cerkev sv. Helene

 

Sedanja stavba cerkve sv. Helene v Gradu je bila pozidana leta 1640, kasneje pa je bila še večkrat prezidana. V virih se sicer prvič omenja leta 1494, vendar je verjetno stala že prej, kajti v zvoniku je vzidan kamen z letnico 1426. Glavni oltar je iz leta 1701, stranska dva pa je leta 1859 izrezljal Aleš Janežic.

 

PŠATA

 

Cerkev sv. Marije Magdalene

 

Sedanja stavba je bila zgrajena leta 1738, v času, ko je bila Pšata vključena v komensko župnijo in je bil tam vikar Lahovec Andrej Rogelj. Kdaj je bila zgrajena prva cerkve sv. Marije Magdalene na Pšati, nam ni znano. V spomin na malteški red je na levi strani prezbiterija vzidan malteški grb, na desni pa grb rodbine baronov Testefaratov, katere član Franciscus Petrus je bil takrat komendator. Peter Pavel Glavar pa je kasneje dal vzidati še ploščo, ki priča, da je bila cerkev leta 1752 posvečena. Avtor glavnega oltarja ni znan, stranska dva pa je izdelal M. Peternel. Križev pot je Layerjev, vendar so nekatere slike močno "popravljene".

 

STIŠKA VAS

 

Podružnična cerkev sv. Križa

 

Srednjeveško cerkev sv. Križa v Stiški vasi, ki je stala sredi vasi, so 1751 podrli in na bližnjem gričku pozidali sedanjo. Iz tega časa je glavni oltar neznanega avtorja, slika v njem pa delo Jožefa Goetzla. V niši na desni strani je skupina Pieta, ki je eno najlepših kiparskih del v občini. Kaže na bližino kiparja Petra Janežica. Nekdaj je stala v stari farni cerkvi v oltarju Bratovščine Žalostne Matere Božje.

 

SPODNJI BRNIK

 

Cerkev sv. Simona in Jude

 

Cerkev Simona in Jude na Spodnjem Brniku se prvič omenja leta 1511, ko je bila posvečena in hkrati tudi povečana. Njena prednica naj bi na istem mestu stala že v zgodnjem srednjem veku. V stranskih oltarjih sta sliki sv. Jederta in sv. Urbana avtorja Leopolda Layerja.

 

SVETI LENART

 

Podružnična cerkev sv. Lenarta na Rebri

 

Cerkev sv. Lenarta na Rebri se omenja že leta 1499. Stoji na samem med zgornjim delom vasi, ki se imenuje Jagošci, in spodnjim, z imenom Senožeta. Cerkev je bila večkrat prezidana, zadnjič v preteklem stoletju. V njej je en sam oltar iz 18. stoletja.

 

ŠENTURŠKA GORA

 

Podružnična cerkev sv. Urha

 

Župnija Šenturška Gora

Šenturška Gora 2

 

4207 Cerklje na Gorenjskem

 

Cerkev sv. Urha na Šenturški Gori je bila zgrajena okoli leta 1368. Zadnjič so jo povečali preden je postala samostojna duhovnija leta 1764. V Valvasorjevem času je imela dva oltarja, danes pa v njej najdemo kar tri. V cerkvi so tudi orgle Petra Rumpla in slike S. Ogrina.

 

ŠMARTNO PRI CERKLJAH

 

Podružnična cerkev sv. Martina

 

Na prostoru, kjer danes stoji cerkev sv. Martina v Šmartnu, je že v pozni antiki stala starokrščanska cerkev. Tudi v zgodnjem srednjem veku je tu stala cerkev, vendar se pisno omenja šele leta 1387. Ljudsko izrocčlo pravi, da je bila pri sv. Martinu nekdaj fara, vendar tega ne potrjuje noben pisni vir. Glavni oltar je delo Aleša Janežica (1850), stranska dva pa Petra Janežica (1769). Fresko na slavoloku je naslikal Brničan Janez Mežan.

 

Cerkev sv. Štefana

 

Cerkev sv. Štefana na Štefanji Gori je ena najstarejših v občini in je bila zgrajena okoli leta 1132, ko se omenjajo posestva in dvorci "na gori sv. Štefana na Kranjskem". "Svetega Štefana kapela" se omenja tudi leta 1407, na novo pa so jo pozidali 1604. Sedanja stavba je iz leta 1805, ker je prejšnjo uničila strela. Avtor glavnega oltarja ni znan, stranska dva pa sta delo Aleša Janežica.

 

ZALOG

 

Cerkev sv. Matije

 

Cerkev sv. Matije v Zalogu se omenja precej pozno. Leta 1666 so na mestu prejšnje pozidali ali samo prezidali sedanjo stavbo, saj je prezbiterij zagotovo precej starejši od ladje. V notranjosti sta posebej zanimiva stranska oltarja neznanega avtorja, glavni pa je manj pomembno kamnoseško delo. Križev pot neznanega avtorja je nekdaj krasil tunjiško cerkev. V zvoniku poje najstarejši zvon ljubljanske nadškofije, ulit davnega leta 1434. Na južni zunanji steni je baročna freska sv. Krištofa.

 

ZGORNJI BRNIK

 

Cerkev sv. Janeza Krstnika

 

Staroslovenski grobovi, ki so bili izkopani v bližini cerkve sv. Janeza Krstnika na Zgornjem Brniku, nam pričajo, da je na mestu sedanje cerkve njena prednica stala že v zgodnjem srednjem veku. Odkriti so bili tudi ostanki gotskega prezbiterja. Cerkev se prvič omenja šele v 15. stoletju, od nje pa sta se ohranila le zvonik in sklepnik stropa, vzidan v zunanjo steno prezbiterja. Današnja stavba je bila postavljena leta 1742, v njej pa so trije znameniti oltarji domačega kiparja Petra Janežiča. Glavni je iz leta 1759, stranski pa iz leta 1762. Oljna slika v tronu glavnega oltarja je delo domačina Ivana Franketa. Freske štirih cerkvenih očetov na oboku je naslikal Matija Koželj. Na koru stojijo orgle z desetimi registri, delo orglarja Petra Rumpla.

 

Občina Cerklje na Gorenjskem
Trg Davorina Jenka 13
4207 Cerklje na Gorenjskem
tel: 04 / 281-58-00
fax: 04 / 281-58-20
e-mail: obcinacerklje@siol.net

PISO

TIC - VSTOPI
TIC

KAM, KJE, KDAJ (kliknite na mesec)
December 2016

Hrana iz naše bližine

Pomoč družini na domu

Aktualno
 • 13. letni koncert Šenturškega okteta s prijatelji
 • Vabljeni na razstavo Cerkljanskih jaslic in na Miklavžev sejem
 • Komedija Bundrla&Godler šov
 • OBVESTILO O POPOLNI ZAPORI OBČINSKE CESTE JP 540813 PRAPROTNA POLICA – LETALIŠČE
 • Dnevi boja proti nasilju nad ženskami, pripni belo pentljo
 • več >

  Naključna fotografija
  več >
   
  Poslovni imenik - novi vnosi
 • TESARSTVO IN KROVSTVO Igor Oman s.p
 • GROŠELJ ALOJZ s.p. - AVTOPREVOZNIK
 • več >
   
  Koledar dogodkov
 • Gledališka predstava Večno mladi
 • Luža
 • več >
   
  Občina Cerklje - 2008. Vsi logotipi in blagovne znamke na tej strani so v lasti njihovih cenjenih lastnikov.