Obrazec za podajo pripomb na javno razgnitev podatkov za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljiča