Uradni vestnik, Št. 1, 11. marec 2016

11.03.2016 2374
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest (Uradni vestnik, Št. 1, 11. marec 2016)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 02.03.2016
Začetek veljavnosti: 12.03.2016
Odlok o zbiranju komunalnih odpadkov Cerklje (Uradni vestnik, Št. 1, 11. marec 2016)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 02.03.2016
Začetek veljavnosti: 12.03.2016
Tip objave: Odlok
Sklep o izvzemu zemljišč iz javnega dobra (Uradni vestnik, Št. 1, 11. marec 2016)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 02.03.2016
Začetek veljavnosti: 12.03.2016
Sklep o izdaji soglasja k ceni socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu v občini Cerklje na Gorenjskem (Uradni vestnik, Št. 1, 11. marec 2016)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 02.03.2016
Začetek veljavnosti: 12.03.2016
Konec veljavnosti: 09.09.2017
Poslovnik občinskega sveta spremembe (Uradni vestnik, Št. 1, 11. marec 2016)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 02.03.2016
Začetek veljavnosti: 12.03.2016
Konec veljavnosti: 26.05.2016