Uradni vestnik, Št. 1 - 1. del, 16. februar 2001

16.02.2001 1953
Spremembe statuta - UV občine Cerklje na Gor., št. 1/2001 (Uradni vestnik, Št. 1 - 1. del, 16. februar 2001)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 29.01.2001
Začetek veljavnosti: 03.03.2001
Konec veljavnosti: 25.09.2010
Poslovnik občinskega sveta - UV občine Cerklje na Gor., št. 1/2001 (Uradni vestnik, Št. 1 - 1. del, 16. februar 2001)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 29.01.2001
Začetek veljavnosti: 29.01.2001
Konec veljavnosti: 26.05.2016