Odločba o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena

11. 10. 2021 Nina J. 86
11.10.2021
Namere, odločbe, pobude
10.11.2021 do 00:00
11.10.2021
Anja Mihelič
anja.mihelic@cerklje.si
04 28 15 800