Domov Za občane Vloge in obrazci

Obrazci za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev (obvezno zdravstveno zavarovanje, vrtci…)

Oddaja vloge
Strošek upravne takse: Brezplačno
Zahtevano digitalno potrdilo za oddajo elektronske vloge : NE