Domov Za občane Vloge in obrazci

Prijava/Prošnja za javno prireditev ali shod (vloga se odda na policijski postaji ali se odda v elektronski obliki)

Oddaja vloge
Strošek upravne takse: Brezplačno
Zahtevano digitalno potrdilo za oddajo elektronske vloge : NE