Javni razpis razdelitve preostanka sredstev za sofinanciranje obnove in vzdrževanja sakralnih objektov na območju Občine Cerklje na Gorenjskem v letu 2019

30.09.2019 Simona V. 200