Sklep o ustavitvi postopka prodaje nepremičnine parc. št. 1290 k.o. 2117 Zgornji Brnik

10. 6. 2022 Nina J. 506
10.06.2022
Namere, odločbe, pobude
Do preklica
711-64/2021
10.06.2022
Anja Mihelič
obcinacerklje@siol.net
04 28 15 813