Sklep o prodaji občinskega stvarnega premoženja v Občini Cerklje na Gorenjskem - UV občine Cerklje na Gor., št. 4/2003