Občinska volilna komisija

04 28 15 800
Člani (mandat 2022 do 2026)
 • Predsednica, Majda Erzar
 • namestnica predsednice, Ana Šter
 • član, Janez Narobe
 • članica, Dragica Jerič
 • član, Matej Lombar
 • namestnica člana, Damijana Božič Močnik
 • namestnik člana, Anton Kopitar
 • namestnik člana, Damjan Korošec
Člani (mandat 2018 do 2022)
 • predsednica, Majda Erzar
 • namestnica predsednice, Ana Šter
 • član, Janez Narobe
 • članica, Dragica Jerič
 • član, Matej Lombar
 • namestnik člana, Krištof Gašpirc
 • namestnik člana, Kajetan Jerič
 • namestnica člana, Zala Tušek
Člani (mandat 2014 do 2018)
 • predsednica, Mojca Ropret
 • namestnica predsednice, Majda Plevel
 • član, Janez Narobe
 • članica, Majda Erzar
 • članica, Dragica Jerič
 • namestnik člana, Krištof Gašpirc
 • namestnica člana, Marija Teran
 • namestnik člana, Matej Lombar
Člani (mandat 2010 do 2014)
 • predsednica, Mojca Ropret
 • namestnica predsednice, Majda Plevel
 • član, Janez Narobe
 • članica, Majda Erzar
 • članica, Dragica Jerič
 • namestnik člana, Krištof Gašpirc
 • namestnica člana, Marija Teran
 • namestnika člana, Matej Lombar
Člani (mandat 2006 do 2010)
 • predsednica, Majda Plevel
 • namestnica predsednice, Mojca Ropret
 • član, Janez Narobe
 • članica, Majda Erzar
 • članica, Dragica Jerič
 • namestnik člana, Božidar Jožef Janež
 • namestnik člana, Matej Lombar
 • namestnica člana, Marija Teran