Občinska volilna komisija

04 28 15 800
obcinacerklje@siol.net
Člani (mandat 2018 do 2022)
 • predsednica Majda Erzar
 • namestnica predsednice Ana Šter
 • član Janez Narobe
 • članica Dragica Jerič
 • član Matej Lombar
 • namestnik člana Krištof Gašpirc
 • namestnik člana Kajetan Jerič
 • namestnica člana Zala Tušek
Člani (mandat 2014 do 2018)
 • predsednica Mojca Ropret
 • namestnica predsednice Majda Plevel
 • član Janez Narobe
 • članica Majda Erzar
 • članica Dragica Jerič
 • namestnik člana Krištof Gašpirc
 • namestnica člana Marija Teran
 • namestnik člana Matej Lombar
Člani (mandat 2010 do 2014)
 • predsednica Mojca Ropret
 • namestnica predsednice Majda Plevel
 • član Janez Narobe
 • članica Majda Erzar
 • članica Dragica Jerič
 • namestnik člana Krištof Gašpirc
 • namestnica člana Marija Teran
 • namestnika člana Matej Lombar
Člani (mandat 2006 do 2010)
 • predsednica Majda Plevel
 • namestnica predsednice Mojca Ropret
 • član Janez Narobe
 • članica Majda Erzar
 • članica Dragica Jerič
 • namestnik člana Božidar Jožef Janež
 • namestnik člana Matej Lombar
 • namestnica člana Marija Teran