Sklep o vrednosti točke za določitev višine nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju občine Cerklje na Gorenjskem - UV občine Cerklje na Gor., št. 4/2003