Sklep o vrednosti gradbene cene stanovanjskih hiš, stanovanj in drugih nepremičnin v občini Cerklje na Gorenjskem - UV občine Cerklje na Gor., št. 4/2003