Letni načrt ravnanja s premičnim premoženjem Občine Cerklje na Gorenjskem - UV Občine Cerklje na Gor., št. 1/2011