Javne razgrnitve sprememb občinskih prostorskih aktov - OPN

6. 6. 2018 Simona V. (Družbene dejavnosti ) 730