Sklep o zadržanju izvajanja sprejetih sklepov v zvezi z novelacijo urbanističnega načrta območja Letališča Jožeta Pučnika Ljubljana

30.08.2019 Nina J. 441
30.08.2019
Objave in pozivi
29.01.2020 ob 23:59
032-02/2019-07
30.08.2019
Občina Cerklje na Gorenjskem
obcinacerklje@siol.net
04 28 15 800