Javna razgrnitev predloga modelov vrednotenja nepremičnin.

24.09.2019 Špela B. Z. 352