Javna razgrnitev predloga modelov vrednotenja nepremičnin.

24. 9. 2019 Špela B. Z. (Gospodarske javne službe) 422