Razpis MKGP za podukrep 6.4 - Podpora za naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti

17. 9. 2020 Nina J. 278