Brezplačen dostop do interneta v občini zagotovljen z evropskimi sredstvi - WiFi4EU

13.01.2021 Simona V. (Družbene dejavnosti ) 96