Vloga za izdajo dovoljenja za zaporo občinske ceste - zaradi prireditev

Stroški v postopku