NAPOVED podatkov za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ) in VLOGA za 5 letno oprostitev plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča

Stroški v postopku