Obvestilo lokalni skupnosti o organizaciji prireditve