Obrazec za prijavo prejetega darila funkcionarja

Opis postopka