Prijava uporabe zvočnih naprav na shodu ali prireditvi

Opis postopka

Pristojni, dodatne informacije