Prijava/Prošnja za javno prireditev ali shod (vloga se odda na policijski postaji ali se odda v elektronski obliki)

Opis postopka

Pristojni, dodatne informacije