OBVESTILO: MKGP objavil razpis Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2016, za naložbe namenjene izvajanju tehnoloških izboljšav na področju higiene

15. 7. 2016 96