OBVESTILO: Opozorilo o neplačevanju komunalnega prispevka oziroma priklop na kanalizacijski sistem

6. 5. 2016 62