Sklenjeno sodelovanje med Občino Cerklje in Republiko Pakistan

19. 2. 2015 79