Z USPEŠNO PRIJAVO NA RAZPIS PRIDOBLJENIH 7 MIO EUR SREDSTEV ZA IZGRADNJO DOMA IN KANALIZACIJE

18. 9. 2014 30