OBVESTILO: Informacijska točka Upravne enote Kranj za pomoč lastnikom nepremičnin

6. 3. 2014 37