Položitev temeljnega kamna za gradjno Doma starejših Taber

17. 5. 2013 68