Pojasnila Uredbe o razvrščanju objektov glede na zahtevnost

29. 3. 2013 105