Javni razpis za finančno pomoč za nadomestilo škode zaradi požara ali strele in finančna pomoč ob smrti v kmetijskem gospodarstvu v letu 2012

8. 10. 2012 36