Pogoji za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest

8. 3. 2012 27