Vloga za izdajo izjave o (ne)uveljavljanju predkupne pravice občine

Organizacijska enota

Opis postopka

Priloge

Stroški v postopku