NAPOVED podatkov za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ)

Opis postopka

Pravna podlaga za izvedbo postopka