Javna razgrnitev tehnične posodobitve grafičnega dela OPN.

9. 8. 2023 Špela B. Z. (Gospodarske javne službe) 74