Zemeljski plaz in velikanska skala ogrožala kmetijo na Pšati.

10. 8. 2023 Špela B. Z. (Gospodarske javne službe) 82