Okvara na javnem vodovodnem omrežju - v naseljih Sidraž, Apno, Šenturška Gora in Sveti Lenart

11. 8. 2023 Špela B. Z. (Gospodarske javne službe) 67