Delna zapora na občinski cesti GRAD – ŠTEFANJA GORA (LC326091), od 11. 8. 2023 do vključno 31. 8. 2023

11. 8. 2023 Špela B. Z. (Gospodarske javne službe) 331