Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča občine Cerklje na Gorenjskem (NUSZ) -UV občine Cerklje na Gor., št. 4/2003

Predpisi, na katere predpis vpliva