Odlok o pokopališkem redu Občine Cerklje na Gorenjskem - UV občine Cerklje na Gor., št. 4/2003