Pravilnik o izbiri in vrednotenju programov ljubiteljskih kulturnih dejavnosti in kulturnih projektov, ki jih financira ali sofinancira Občina Cerklje na Gorenjskem - UV občine Cerklje na Gor., št. 4/2003