Pravilnik o sofinanciranju športnih programov v Občini Cerklje na Gorenjskem - UV občine Cerklje na Gor., št. 4/2003

Predpisi, na katere predpis vpliva