Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Cerklje na Gorenjskem za leto 2003 - UV občine Cerklje na Gor., št. 4/2003