Odlok o proračunu občine Cerklje za leto 2001 - UV občine Cerklje na Gor., št. 1/2001