Uradno glasilo slovenskih občin št. 32, 24.6.2020

24. 6. 2020 Nina J. 410
Sklep o razglasitvi zemljišč za grajeno javno dobro (32/2020) (Uradno glasilo slovenskih občin št. 32, 24.6.2020)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 23.06.2020
Začetek veljavnosti: 25.06.2020
Tip objave: Sklep
Vsebina: Javno dobro
Dopolnitev Poslovnika Občinskega sveta Občine Cerklje na Gorenjskem (32/2020) (Uradno glasilo slovenskih občin št. 32, 24.6.2020)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 23.06.2020
Začetek veljavnosti: 25.06.2020
Tip objave: Poslovnik
Vsebina: Poslovnik občinskega sveta
Odlok o rebalansu proračuna Občine Cerklje na Gorenjskem za leto 2020 (32/2020) (Uradno glasilo slovenskih občin št. 32, 24.6.2020)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 23.06.2020
Začetek veljavnosti: 25.06.2020
Tip objave: Odlok
Vsebina: Proračun občine