Uradno glasilo slovenskih občin št. 16, 26.3.2021

26. 3. 2021 Nina J. 448
Odlok o rebalansu proračuna Občine Cerklje na Gorenjskem za leto 2021 (16/2021) (Uradno glasilo slovenskih občin št. 16, 26.3.2021)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 24.03.2021
Začetek veljavnosti: 27.03.2021
Tip objave: Odlok
Vsebina: Proračun občine
Sklep o izdaji soglasja k ceni socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu v Občini Cerklje na Gorenjskem (16/2021) (Uradno glasilo slovenskih občin št. 16, 26.3.2021)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 24.03.2021
Začetek veljavnosti: 26.03.2021
Konec veljavnosti: 27.05.2022
Tip objave: Sklep
Vsebina: Zdravstveno in socialno varstvo
Sklep o izvzemu zemljišč iz javnega dobra (16/2021) (Uradno glasilo slovenskih občin št. 16, 26.3.2021)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 24.03.2021
Začetek veljavnosti: 27.03.2021
Tip objave: Sklep
Vsebina: Javno dobro
Sklep o razglasitvi zemljišča za grajeno javno dobro (16/2021) (Uradno glasilo slovenskih občin št. 16, 26.3.2021)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 24.03.2021
Začetek veljavnosti: 27.03.2021
Tip objave: Sklep
Vsebina: Javno dobro
Dopolnitev Statuta Občine Cerklje na Gorenjskem (16/2021) (Uradno glasilo slovenskih občin št. 16, 26.3.2021)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 24.03.2021
Začetek veljavnosti: 27.03.2021
Tip objave: Statut
Vsebina: Statut občine