Spremembe in dopolnitve OPN Občine Cerklje na Gorenjskem – spremembe št. 19

3. 1. 2022 Tanja M. (Urejanje prostora) 347