Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Cerklje na Gorenjskem – spremembe št. 19

20. 11. 2023 Nina J. 220